Wordbrain Flaggermus 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Flaggermus 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Flaggermus 12 Svar:

PATRIOT
REGNEBOK
PISTOL
LANTERNE
MINIBANK
JUKEBOKS
BANNEORD
WIENERPLSEP
PIL
PILOT

Annen Wordbrain Flaggermus Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.