Wordbrain Flamingo 14 Svar

Wordbrain Niva 14 Svar.

Wordbrain Flamingo 14 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 14, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Flamingo 14 Svar:

SKJELL
PLANET
PULVER
DGNPEN
PROTEST
KULTUR
BRANSJE
SOSIOLOG
BASKETBALL
RE

Annen Wordbrain Flamingo Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.