Wordbrain Flamingo 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Flamingo 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Flamingo 18 Svar:

FORNYBAR
HELBREDE
VINNER
EVIGUNG
BANKJOBB
KRABBE
EIKENTT
VULKAN
AVSKERZ
RAKETT

Annen Wordbrain Flamingo Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.