Wordbrain Gnoom 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Gnoom 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Gnoom 12 Svar:

SYMPATI
UNIVERS
VIKTIG
OMSORG
AVLYTTE
AKUSTIKK
ORDINR
BAKGRUNN
FORNYBARD
DIKT

Annen Wordbrain Gnoom Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.