Wordbrain Goblin 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Goblin 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Goblin 13 Svar:

MUSKEL
MARMOR
PORTRETT
DYRKBAR
ABSOLUTT
EKSPERT
MESTER
GUDMOR
OPPLYSNING

Annen Wordbrain Goblin Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.