Wordbrain Goblin 19 Svar

Wordbrain Niva 19 Svar.

Wordbrain Goblin 19 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 19, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Goblin 19 Svar:

DEKSEL
KJELKE
HVORDAN
SAFRAN
MNSTER
PLANET
NEDERLAG
TESETT
MOBILTELEFONP
TELEFON

Annen Wordbrain Goblin Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.