Wordbrain Gresskar 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Gresskar 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Gresskar 13 Svar:

FIENDE
SSTER
FEIEKOST
SANDWICH
FYSIKK
KVINNE
INNSKUDD
LRJAKKE
KATEDRALG
DADDEL

Annen Wordbrain Gresskar Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.