Wordbrain Gresskar 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Gresskar 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Gresskar 18 Svar:

INVASJON
FORSVAR
UTSEENDE
KANNIBAL
JORDBR
KONTRAST
DROSJE
GRIZZLYBJRN
SAND
SJ

Annen Wordbrain Gresskar Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.