Wordbrain Havfrue 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Havfrue 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Havfrue 13 Svar:

KOMPLEKS
ANKOMST
LOKALE
TERMOS
STORBY
OPPGAVE
SKJEBNE
OVERFALL
SITUASJON

Annen Wordbrain Havfrue Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.