Wordbrain Kalkun 11 Svar

Wordbrain Niva 11 Svar.

Wordbrain Kalkun 11 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 11, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kalkun 11 Svar:

PATRIOT
VERKTY
BRSINT
HELHET
KVADRAT
BUMERANG
RDRUSS
LRING
VALMUEFR
BRA

Annen Wordbrain Kalkun Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.