Wordbrain Kalkun 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Kalkun 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kalkun 12 Svar:

FORHEKSE
PYRAMIDE
FEILING
MIKROFON
DYRKBAR
MUSEUM
FORMANN
STEMME
LIVSSYN

Annen Wordbrain Kalkun Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.