Wordbrain Kalkun 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Kalkun 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kalkun 13 Svar:

IMPERIUM
DINOSAUR
VAFFEL
HNDJERN
NEDENFOR
JETMOTOR
JORDBRUK
RGANGSVIN
OFFER
HR

Annen Wordbrain Kalkun Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.