Wordbrain Kalkun 3 Svar

Wordbrain Niva 3 Svar.

Wordbrain Kalkun 3 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 3, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kalkun 3 Svar:

TROMME
PASSELIG
RSTID
USTABIL
COWBOY
GAMMEL
OPPGAVE
LEVENDE
IMMIGRASJON
LEVE

Annen Wordbrain Kalkun Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.