Wordbrain Kenguru 10 Svar

Wordbrain Niva 10 Svar.

Wordbrain Kenguru 10 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 10, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 10 Svar:

MALERI
HUSTRU
SVAKHET
EKTEMANN
ORANSJE
MINISTER
TEGNEBOK
ARTIKKEL
STRIPE

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.