Wordbrain Kenguru 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Kenguru 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 12 Svar:

LENGDE
ALDELES
LIVSTID
SSTER
KLIENT
HJERTE
FISKING
PISTOL
PASTOR
KLISSEN

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.