Wordbrain Kenguru 14 Svar

Wordbrain Niva 14 Svar.

Wordbrain Kenguru 14 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 14, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 14 Svar:

MIDNATT
JANUAR
HUNKJNN
TENRING
HYREARM
HOVEDFAG
ANSPENT
GRUPPERABATT
RUTE
NESE

Annen Wordbrain Kenguru Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.