Wordbrain Kenguru 17 Svar

Wordbrain Niva 17 Svar.

Wordbrain Kenguru 17 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 17, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 17 Svar:

KJLEROM
GLEMME
STATIV
REKKEHUS
SKULDER
MLENHET
FEIEKOST
TENNING
GJERDE
GRESS

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.