Wordbrain Kenguru 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Kenguru 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 18 Svar:

HUMMER
KONTRAST
JETFLY
FRSKOLE
VRHANE
PROSENT
SERSJANT
SENTRUM
AVTRYKK
RASE

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.