Wordbrain Kenguru 2 Svar

Wordbrain Niva 2 Svar.

Wordbrain Kenguru 2 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 2, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 2 Svar:

HOPPETAU
SPRSML
TAPPER
SAMLEIE
RANSAKE
GRUNNLAG
SKRIVE
FORHOLD
FLYBASE
SENG

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.