Wordbrain Kenguru 6 Svar

Wordbrain Niva 6 Svar.

Wordbrain Kenguru 6 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 6, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 6 Svar:

KUNNSKAP
PENGER
SKRNE
NELLIK
PORTRETT
AEROBIC
GRUNDIG
AVLYTTE
FORSKJELL
TITTEL

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.