Wordbrain Kenguru 7 Svar

Wordbrain Niva 7 Svar.

Wordbrain Kenguru 7 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 7, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Kenguru 7 Svar:

UTSETTE
DESIGNER
ANKLAGE
KOSTNAD
SAMBOER
NASJON
UAVGJORT
LINJAL
VRGRNN
OST

Annen Wordbrain Kenguru Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.