Wordbrain Koala 5 Svar

Wordbrain Niva 5 Svar.

Wordbrain Koala 5 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 5, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Koala 5 Svar:

TILLEGG
PINSETT
TIMIAN
ORKESTER
AVLYDE
HIMMEL
EUTANASI
TUSENVIS
DYNAMITT

Annen Wordbrain Koala Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.