Wordbrain Krake 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Krake 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Krake 12 Svar:

REPINE
BRASIL
DIVISJON
SLALM
HENGEBRU
PRAKSIS
SYSTEM
PARTALL
NEDERLAND
AND

Annen Wordbrain Krake Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.