Wordbrain Krake 14 Svar

Wordbrain Niva 14 Svar.

Wordbrain Krake 14 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 14, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Krake 14 Svar:

OBJEKT
TERRASSE
KJENDIS
FYRTRN
EIENDOM
YELEGE
RSMTE
TILSTAND
OVERTID
LAST

Annen Wordbrain Krake Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.