Wordbrain Krake 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Krake 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Krake 18 Svar:

MELDING
GLOBAL
LSNING
LAPPER
NABOFEST
LPING
LYDSPOR
FORMANN
BORTSKJEMT
TONE

Annen Wordbrain Krake Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.