Wordbrain Krake 9 Svar

Wordbrain Niva 9 Svar.

Wordbrain Krake 9 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 9, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Krake 9 Svar:

SEREMONI
TASTATUR
OREGANO
PERSON
FORESL
JEKSEL
SIGNAL
STRUPE
FORLOVELSE
LEIE

Annen Wordbrain Krake Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.