Wordbrain Ku 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Ku 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ku 12 Svar:

HAMSTER
FLGENDE
NOMINERE
HJRNE
JORDBRUK
KLIPPE
BRLEAPE
YELEGE
KARATE
FR

Annen Wordbrain Ku Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.