Wordbrain Ku 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Ku 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ku 18 Svar:

STYRKE
KRANGEL
KOLONNE
ARBEIDER
PARAPLY
PERFEKT
VITAMIN
KLVER
KALIBRERE
PLEIE

Annen Wordbrain Ku Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.