Wordbrain Ku 19 Svar

Wordbrain Niva 19 Svar.

Wordbrain Ku 19 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 19, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ku 19 Svar:

DRYPPE
FORKLARE
GAMMEL
VAREBIL
VANEDYR
VINNER
PRODUKT
UTVENDE
FRIMINUTT
NERVE

Annen Wordbrain Ku Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.