Wordbrain Ku 20 Svar

Wordbrain Niva 20 Svar.

Wordbrain Ku 20 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 20, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ku 20 Svar:

KANNIBAL
SAMETELT
TORSDAG
SKJELL
DIALOG
UNGDOM
PORTRETT
DRMME
PRODUSENT
MUS

Annen Wordbrain Ku Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.