Wordbrain Ku 8 Svar

Wordbrain Niva 8 Svar.

Wordbrain Ku 8 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 8, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ku 8 Svar:

TRENING
PLASTIKK
BLUNKE
REPINE
MKEFUGL
UTBYTTE
STIPEND
VEILEDER
KLISJE
BANE

Annen Wordbrain Ku Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.