Wordbrain Leopard 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Leopard 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Leopard 13 Svar:

PKREVD
AKROBAT
RELIGIS
SPANIA
BAKHOLD
TEQUILA
KOFFERT
SADIST
DRIVSTOFF
TELT

Annen Wordbrain Leopard Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.