Wordbrain Lunde 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Lunde 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Lunde 18 Svar:

RIKSML
SYMPATI
ISKREM
RIBBEIN
PULSRE
POENGSUM
FATTER
FORELDER
FESTIVALN
ML

Annen Wordbrain Lunde Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.