Wordbrain Piraja 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Piraja 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 12 Svar:

KONSERT
MINIBANK
ANALOG
SELSKAP
SOSIAL
TILLEGG
SPARRING
ANSATT
HRSPENNE
GAP

Annen Wordbrain Piraja Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.