Wordbrain Piraja 13 Svar

Wordbrain Niva 13 Svar.

Wordbrain Piraja 13 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 13, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 13 Svar:

SMRBRD
RASERI
DMMING
PRESSE
TESETT
VIKTIG
VENNINNE
KJERNE
FORFERDELIG
SMIL

Annen Wordbrain Piraja Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.