Wordbrain Piraja 17 Svar

Wordbrain Niva 17 Svar.

Wordbrain Piraja 17 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 17, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 17 Svar:

UVANLIG
SJIKANE
SJANGLE
MANNFOLK
BJELLE
KLIPPE
DOSKL
RAKETT
VTSERVIETTG
MANN

Annen Wordbrain Piraja Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.