Wordbrain Piraja 19 Svar

Wordbrain Niva 19 Svar.

Wordbrain Piraja 19 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 19, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 19 Svar:

LESEBOK
DIVISJON
ARTIKKEL
SKREKK
MARSIPAN
PUNKTUM
OVERFALL
RULLESKYTER
ULYKKE
PUNKT

Annen Wordbrain Piraja Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.