Wordbrain Piraja 20 Svar

Wordbrain Niva 20 Svar.

Wordbrain Piraja 20 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 20, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 20 Svar:

VERSJON
POENGSUM
DEKSEL
GAMMEL
PUBLIKUM
BAKGRD
AVANSERT
KULTUR
AVDELINGO
MUS

Annen Wordbrain Piraja Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.