Wordbrain Piraja 8 Svar

Wordbrain Niva 8 Svar.

Wordbrain Piraja 8 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 8, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Piraja 8 Svar:

DRIKKBAR
INNTIL
VINTER
MUSLING
OVERGANG
OMGANG
AVDEKKE
KONGRESS
HODEPINEP
IRAK

Annen Wordbrain Piraja Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.