Wordbrain Ridder 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Ridder 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Ridder 18 Svar:

AKUSTIKK
BASSENG
MEGAFON
KEISER
DOMSTOL
SADIST
BACKHAND
OLABUKSE
SVINDEL

Annen Wordbrain Ridder Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.