Wordbrain Storfot 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Storfot 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Storfot 12 Svar:

TRAFIKK
TYSKER
SKRNE
KYLLING
FORSLAG
DOLLAR
MALING
MENNESKE
SIGNAL
SPRK

Annen Wordbrain Storfot Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.