Wordbrain Tiger 1 Svar

Wordbrain Niva 1 Svar.

Wordbrain Tiger 1 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 1, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Tiger 1 Svar:

TEATER
LAPPER
HELLAS
REGNING
MULIGHET
UPRESIS
EKSEMPEL
INGEFR
FORSIKTIG
PUMPE

Annen Wordbrain Tiger Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.