Wordbrain Troll 10 Svar

Wordbrain Niva 10 Svar.

Wordbrain Troll 10 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 10, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Troll 10 Svar:

LEDNING
JORDNR
PLACEBO
TRENER
STANDARD
TOLKNING
STRIPE
HNSEHUS
SNMANNZ
ROT

Annen Wordbrain Troll Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.