Wordbrain Troll 12 Svar

Wordbrain Niva 12 Svar.

Wordbrain Troll 12 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 12, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Troll 12 Svar:

SPLITTE
KONTOR
SAKSOFON
OSTEKNIV
ENERGI
KYSTBT
COUSCOUS
SKYGGE
SLAGSML
ETSE

Annen Wordbrain Troll Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.