Wordbrain Troll 17 Svar

Wordbrain Niva 17 Svar.

Wordbrain Troll 17 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 17, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Troll 17 Svar:

MIDTEN
KOLOGI
TALENT
DEMARK
RAKETT
KATAPULT
LEVENDE
DEFEKT
ISHOCKEYLAG
IGLOO

Annen Wordbrain Troll Lonsinger er tilgjengelige på hjemmesiden.