Wordbrain Troll 18 Svar

Wordbrain Niva 18 Svar.

Wordbrain Troll 18 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 18, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Troll 18 Svar:

VRGRNN
MAGASIN
VERDEN
STUDIE
SALMIAKK
PRESANG
HANKJNN
NKKEL
NORDOVERY
LEVE

Annen Wordbrain Troll Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.