Wordbrain Troll 5 Svar

Wordbrain Niva 5 Svar.

Wordbrain Troll 5 Løsninger blir publisert rett etter vi har løst dem. Etter de er publisert sorterer vi svarene manuelt etter våre beste evner sånn at de matcher rekkefølgen av når de forskjellige løsningene dukker opp i spillet. Så folkens, se nøye så finner du svaret. Om du ikke finner løsningen til Niva 5, vær snill å informer oss så vi kan løse dem.
Wordbrain Troll 5 Svar:

SAMLING
HODEPINE
KULTUR
TESETT
SMRKNIV
MARSIPAN
SKJEGG
FLYBASE
FORENINGQ
VING

Annen Wordbrain Troll Svar er tilgjengelige på hjemmesiden.